Kansainvälinen yhteistyö

Suomen teknisen viestinnän yhdistys on ollut alusta asti aktiivinen kansainvälisissä piireissä. Tälläkin hetkellä olemme TCEuropen jäsen ja pyrimme tekemään yhteistyötä myös muiden maiden yhdistysten kanssa.

TCeurope

TCeurope (Technical Communication in Europe) on euroopppalainen teknisen viestinnän kattojärjestö, jonka tarkoitus on tukea itsenäisiä kansallisia yhdistyksiä, toimia alan yhteistyöelimenä, ja tehdä teknistä viestintää tunnettavammaksi. TCeuropen rekisteröintipaikka on Bryssel, ja sen rahoitus tulee sen yhdistysjäseniltään keräämistä jäsenmaksuista.

STVY on yksi TCeuropen perustajajäsenistä, ja delegaattimme ovat olleet mukana monissa hallitusrooleissa alusta asti. Tarja Tolvanen oli TCeuropen rahastonhoitaja, Terhi Sipilä sihteeri ja puheenjohtaja, ja Eeva Viljanen sihteeri. Nykyinen delegaattimme on Nick Hill.

TCeuropen jäsenyyden etuja ovat tiedon lisääntyminen ja vaikutusmahdollisuuksien kasvaminen ja osallistuminen kansainvälisiin projekteihin ja työryhmiin yhdessä muiden maiden teknisen viestinnän järjestöjen kanssa.

TCeuropen näkyvintä toimintaa STVY:n jäsenille on TCeuropen kollokvio, joka järjestettiinkin keväällä 2017 Helsingissä ja joka oli TCeuropen historian suurin kollokvio.